Tuesday, April 17, 2012

Video Pergerakan Lokomotor, Bukan Lokomotor dan Manipulasi Alatan

Klik link ini:
http://www.youtube.com/watch?v=JHnO4qv_C-k

PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANIPENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI
SITI HAJAR BT MD YUSOF

ISI KANDUNGAN

1.0 Pengenalan

Kurikulum Pendidikan Jasmani dihasilkan untuk memenuhi keperluan murid mengikut peringakat umur.Pendidikan Jasmani juga merupakan mata pelajaran yang memeberi ruang dan persekitaran kepada murid untuk bergiat dalam aktiviti kecergasan fizikal dan pelbagai kemahiran sukan. Pendidikan Jasmani adalah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh, yang memberi sumbangan kepada perkembangan dan peningkatan keseluruhan kanak-kanak melalui pengalaman pergerakan. Pendidikan Jasmani merupakan aktiviti fizikal yang bermatlamatkan pendidikan. 
Pendidikan Jasmani berbeza daripada bidang lain kerana ia menumpukan kepada peningkatan keseluruhan individu. Bidang Pendidikan Jasmani memberi perhatian kepada kualiti fizikal, mental, dan emosi. Ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menegaskan elemen JERI dalam meningkatkan potensi individu.

1.1.1  Objektif Pendidikan Jasmani.

1. Memahami dan menghuraikan konsep Pendidikan Jasmani
2. Menyatakan dan menerangkan definisi Pendidikan Jasmani

Perkembangan ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mementingkan kepada memperkembangkan dan mempertingkatkan potensi individu yang seimbang dan harmonis untuk membentuk individu yang berketrampilan.

1.1.2 Defenisi Pendidikan Jasmani

Pendidikan Jasmani menyediakan kanak-kanak untuk mengamalkan hidup aktif dan sihat dengan menyediakan skop pengalaman pembelajaran yang rapi dan berturutan.
Pettifor (1999)
Pendidikan Jasmani adalah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh yang memberi sumbangan kepada perkembangan dan peningkatan keseluruhan kanak-kanak melalui pengalaman pergerakan
Dauer (1995)

2.0 Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Dua ( KSSR )


Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai.Standard kandungan ialah pernyataan spersefik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi kemahiran , pengetahuan dan nilai.Standard pembelajaran merupakan penetapanj kriteria atau indikatort pencapaian setiap standar kandungan.
Kurikulum Standard Pendidikan JasmaniI Sekolah Rendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip Kurukulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ) Pendidikan Jasmani dan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Sukan untuk Murid Sekolah oleh International Council for Health ,Physical Education , Recreational-Sports And Dance ( ICHPERR-SD ) sebagai panduan .Kandungan kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan , iaitu psikomotor , kognitif dan efektif.
Pengubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah adlah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek , emosi , rohani dan jasmani .Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas.
Guru yang mengajar Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Dua perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas dalam pergerakan dan kecegasan berdasarkan displin ilmu Pendidikan Jasmani .Antaranya melibatkan displin pembelajaran motor , perkembangan motort , biomekanik , suaian fizikal , fisologi senam , spikologi sukan , sosiologi sukan , estetika dan nilai.Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani seharusnyan dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan dengan menekankan aspek keselamatan.

  

2.2.1 Matlamat Pendidikan Jasmani KSSR Tahun Dua

           
Matlamat dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani KSSR Tahun dua ialah bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah  mencapai kesejahteraan hidup.

2.2.2 Objektif Pendidikan Jasmani KSSR Tahun Dua

Kurikulum Pendidikan Jasmani sekolah rendah bertujuan membolehkan murid  mencapai standard pembelajaran berikut :
a)      Melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul berdasarkan konsep pergerakan
b)      Mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor.
c)      Mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan .
d)     Mengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasan.
e)      Memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala .
f)       Mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
g)      Melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang sama.
h)      Mematuhi peraturan dan mengamalkan lungkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal.
i)        Mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

3.0 Modul KSSR Tahun Dua

Di dalam KSSR tahun dua terdapat dua modul yang merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unit kendiri-lengkap ( self-contained ) yang terdiri daripada pengetahuan , kemahiran dan nilai yang telah di kenal pasti untuk dikuasai dan dicapai oleh setiap orang murid di sekolah rendah bagi tahun semasa.
           
Terdapat dua modul pembelajaran yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Jasmani Tahun Dua yang perlu dikuasai oleh setiap orang murid.Berikut adalah modul pembelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran iaitu:
Modul 1 :    Kemahiran
Aspek 1
Kemahiran pergerakan

Aspek 2
kemahiran pengetahuan   dalam pergerakan


Aspek 5
Kesukanan

Modul 2 : Kecergasan
Aspek 3
Kecergasan Meningkatkan Kesiahatan


Aspek 4
Aplikasi Pengetahuan dalam meningkatkan Kecergasan


Aspek 5
Kesukanan

4.0 Aspek Pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Dua  (KSSR)

           
Terdapat lima aspek pembelajaran yang terkandung dalam Dokumen Standard Pendidikan Jasmani Tahun Dua iaitu:
a)      Aspek 1 – Kemahiran Pergerakan
i-                    Konsep pergerakan
ii-                  Pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor , bukan lokomotor , manipulasi
              alatan dan pergerakan berirama.
iii-                Gimnastik asas
iv-                Akuatik asas
v-                  Rekreasi dan kesenggangan
b)      Aspek 2 – Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan
i-                  Konsep pergerakan
ii-                Pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor ,  bukan lokomotor  , manipulasi 
             alatran dan pergerakan berirama.
iii-              Gimnastik asas
iv-              Akuatik asas
v-                Rekreasi dan kesenggangan

c)      Aspek 3 – Kecergasan Meningkatkan Kesihatan
i-                    Konsep kecergasan
ii-                  Komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik , kelenturan, kekuatan
              dan daya tahan otot dan koposisi badan.
d)     Aspek 4 – Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan
i-                    Konsep kecergasan
ii-                  Komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu aerobik , kelenturan , kekuatan dan
              daya tahan otot dan komposisi badan.
e)      Aspek 5 – Kesukanan
i-                    Keselamatan dan pengurusan
ii-                  Tanggungjawab kendiri
iii-                Interaksi sosial
iv-                Dinamika kumpulan

4.1 Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan

           
Dalam aspek 1 , setiap murid  haruslah menguasai semua pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal dalam pedidikan jasmani melalui kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard kandungan yang ditetapakan oleh Kementerian Pelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah pada tahun 2012.

4.1.1 Konsep Pergerakan

Terdapat empat konsep pergerakan dalam kemahiran pergerakan yang memain peranan penting dalam pergerakan iaitu :
a)      Kesedaran Tubuh Badan
 • Keseimbangan badan dari sudut yang pelbagai
 • Memberi tumpuan gerakan kepada pergerakan bahagian-bahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan.
 • Pindahan berat antara anggota badan
 • Pelbagai bentuk yang boleh dilakukan oleh badan.
b)      Kesedaran Ruang
 • Ruang diri ialah ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan.
 • Ia terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. 
 • Ruang ialah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan.
 • Ruang am ialah kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan.
-          Ruang diri dan ruang am meliputi bahagian seperti berikut :
i-                     Aras – tinggi, sederhana, rendah
ii-                   Arah – hadapan, belakang, sisi atas dan sisi bawah. 
iii-                 Ekstensi – mengecil, membesar, jauh dan dekat.
iv-                 Aliran – awangan, lantai, lurus, berliku-liku, zig zag.

 c)      Kesedaran Beban
 •      Kualiti pergerakan ini dapat dihasilkan dengan cara mengawal kekuatan dan keupayan otot semasa    melakukan pergerakan .
 •           Memerlukan tenaga dan menggunakan otot-otot yang kuat.
-         Aspek beban merupakan kualiti pergerakan seperti kuat, lembut, ringan dan tenang contohnya:-
i -      Halus-ringan - Lakuan pergerakan yang lembut, halus dan sensitif menggunakan kekuatan otot

               yang ringan semasa bergerak bebas dan setempat.
ii -     Berat-kuat - Lakuan pergerakan yang tegas, kuat, bertenaga dan pantas. 

d)     Kesedaran Masa
 •            Kelajuan sesuatu pergerakan ditentukan dengan keadaan ruang yang ada seperti ruang diri, ruang am dan ruang yang dilengkapi dengan alat-alat.
 •           Pergerakan boleh dilakukan dengan pelbagai kelajuan seperti cepat, lambat, kawal-lambat dan serta-merta seperti berikut :-
i -   Kawal-lambat
Pergerakan yang perlahan, mengambil masa dan dapat dikawal. Lakuannya lambat, licin, beralun dan berayun, boleh dirasakan sebagai sesuatu yang tidak perlu cepat atau tergesa-gesa.
ii-  Serta-merta
Pergerakan dilakukan dalam masa yang singkat. Pergerakan ini cepat, tegas, spontan dan dinamik.

4.1.2  Pergerakan Asas

Terdapat dua jenis pergerakan asas dalam pendidikan jasmani iaitu :
a)      Pergerakan Lokomotor
 •            Lokomotor bermaksud pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Terdapat dua jenis lokomotor iaitu Lokomotor Beritma Sekata dan Lokomotor Beritma Tidak Sekata. Kemahiran Lokomotor mempunyai lapan pergerakan iaitu lima pergerakan
 • Beritma Sekata dan tiga pergerakan Beritma Tidak Sekata.Bagi lokomotor beritma sekata  ialah :
i-              Berjalan
ii-            Berlar
iii-          Melompat ( mendarat dengan dua kaki )
iv-          Hop ( melompat dan mendarat dengan sebelah kaki )
v-            Leap ( melompat serta larian memanjang dilakukan berterusan dengan kaki  berselang
          seli
 •          Lokomotor Beritma Tidak Sekata ialah :
i        Skip
ii       Galop
iii      Melongsor

b)      Pergerakan Bukan Lokomotor

 • Pergerakan Bukan Lokomotor  merupakan pergerakan yang static atau setempat dan tumpuan diberi kepada keseluruhan tubuh badan iaitu aktiviti seperti buka tutup, naik turun dan pusing putar.
 • Pergerakan ini dilakukan tanpa menggerakkan dasar menyokong seseorang individu. Contoh pergerakan bukan lokomotor ialah meregang , memusing , membongkok , menghayun , menolak , menarik , mengilas , bangkit , merebah dan berbuai-buai atau bergerak dari kiri ke kanan dan sebaliknya
 • Pada tahun 1977, Burton mengatakan bahawa kesemua pergerakanmerupakan variasi 18 pergerakan asas yang disenaraikan di atas.

          Contohnya, pergerakan-pergerakan berikut merupakan kombinasi pergerakan-pergerakan di
          atas :-
                                i.      Merangkak = membongkok + berjalan
                              ii.      Membaling = hayunan dengan tangan dibengkokkkan + satu atau  lebih langkah berjalan atau berlari
                            iii.      Mendekan  = rebah + membongkok, menolak dan menyokong
                            iv.       Menguak    = menolak + menarik ke kiri dan ke kanan
c)      Kemahiran Manipulatif
 • Kemahiran manipulatif ialah kemahiran asas yang menyediakan murid sekolah untuk mempelajari kemahiran asas sukan. Kemahiran ini amat penting bagi murid-murid sekolah kerana ia membolehkan mereka untuk memperlaku, mengawal dan mengendalikan objek-objek yang berbeza dari segi saiz, bentuk dan komposisi. Pembelajaran kemahiran ini melibatkan objek seperti pundi kacang, bola kecil, bola besar, gelung rotan, tali, batang rotan dan sebagainya.
 • Pada tahun 1988, Thomas, Lee & Thomas telah menyatakan bahawa manipulasi melibatkan tiga aspek iaitu :
i-      Memberi tenaga kepada objek-objek seperti melontar, menyepak, memukul, mengumpan dan merejam
ii-    Menguasai objek termasuk menangkap dan menyambut
iii-  Mengawal objek seperti menggelecek dan memantul

Ilmu dan kemahiran pergerakan asas ini perlu diajar kepada murid-murid sekolah rendah. Selepas mempelajari kemahiran tersebut, kanak-kanak akan lebih bersedia untuk mempelajari kemahiran yang lebih rumit seperti kemahiran-kemahiran asas sukan.

4.1.3 Rekreasi dan Kesenggangan

Aktiviti terancang yang dilakukan untuk memenuhi  masa lapang. Di dalam aktyiviti rekreasi dan kesenggangan tiada unsur pertandingan tetapi bertujuan untuk memperoleh keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan. Dalam aktiviti rekreasi  murid akan menggunakan  pelbagai pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor seperti  memukul , mengelak , melambung, berlari dan menyambut semasa melakukan permainan tradisional dan aktiviti kesenggangan pula melibatkan permaian seperti Datuk Harimau, Galah Panjang, Batu Seremban, Rondas dan sebagainya.

Dalam aktiviti ini juga , murid menggunakan kemahiran motor halus dalam permaianan rekreasi yang melibatkan aktiviti seperti membina  istana pasir, dan mereka cipta objek menggunakan plastian atau blok mainan seperti lego.

  

4.2 Aspek 2  :  Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan

4.2.1 Pergerakan Berirama

Mengaplikasikan konsep pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak. Gimnastik berirama adalah sukan di mana pesaing tunggal atau pasangan, trio atau malah lebih (biasanya lima) memanipulasi satu atau dua aparatus: tali,gelang, bola, belantan dan reben. Gimnastik berirama adalah satu sukan yang menggabungkan unsur-unsur balet, gimnastik, tarian teater, dan manipulasi aparatus. Pemenang adalah peserta yang memperoleh mata terbanyak, sebagai dianugerahi oleh panel hakim, untuk lompatan, kestabilan, putaran, kebolehlenturan, pengendalian aparatus, dan kesan seni.

4.2.2 Gimnastik Asas


i)   Hambur dan Pendaratan – memahami konsep hambur dan pendaratan untuk mengenal pasti
     postur badan yang betul semasa hambur dan mendarat.
ii)  Aktiviti hambur badan ke atas bangku dan mendarat : 
      a)   Dalam aksi dekam bawa kaki di antara kedua-dua belah tangan ke kedudukan mencangkung,
           tangan lurus dan mata memandang ke hadapan.
      b)   Ulangan aksi yang sama beberapa kali.
      c)   Semasa melakukan aksi dekam di atas bangku.
      d)   Dari posisi dekam di atas bangkul, melonjak ke atas dan mendarat.
      e)   Dari posisi mencangkung lonjak ke atas dan mendarat.

4.3 Aspek 5 : Kesukanan

4.3.1 Keselamatan dan Pengurusan

Pengajaran pendidikan jasmani melibatkan kanak-kanak sekolah dan dengan itu keselamatan perlu diberi perhatian.Guru pendidikan jasmani perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan dan seterusnya mengambil langkah pencegahan supaya pekara yang tidak diigini tidak berlaku.Di dalam KurikulumStandard Pendidikan Jasmani Tahun Dua ( KSSR ) ia lebih menekankan kepada mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan ketika   aktiviti pendidikan jasmani dilalaksanakan.

Sebagai seorang guru juga haruslah menitik beratkan tentang soal keselamatan pelajar semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.Murid juga haruslah sentiasa mendengar dan mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti supaya tidak berlaku sebarang kecederaan.

Guru Pendidikan Jasmani yang bertanggungjawab perlu merancang pelajaran dengan baik , mengawasi padang atau tempat aktiviti Pendidikan Jasmani , memeriksa peralatan dan kemudahan yang akan digunakan supaya kemalangan tidak berlaku.Kemalangan sering berlaku bila guru gagal mengambil langkah yang munasabah sebelum dan semasa mengendalikan aktiviti atau kelas 

Pendidikan Jasmani.

Berikut adalah tujuh perkara yang perlu diberi perhatian untuk keselamatan sebelum menjalani aktiviti rekreasi dan latihan sukan ialah:
a)      Memanaskan badan
           melakukan aktiviti memanaskan badan, regangan otot dan kelonggaran sendi sebelum
       melakukan aktiviti yang lebih berat dan lakukan aktiviti gerak kendur iaitu menyejukkan badan
       selepas menjalani latihan.
b)      Latihan bersistematik.
           latihan perlu dirancang dan ditentukan terlebuh dahulu sebelum melaksanakannya. Usah sesekali
       melakukan aktiviti yang tidak diketahui faedah dan akibatnya.
c)      Kenal pasti kecergasan diri.
          setiap individu mempunyai tahap kecergasan yang berbeza antara satu sama lain. Tetapkan
       objektif latihan mengikut kecergasan diri masing-masing terlebih dahulu.
d)      Kenal pasti kemampuan diri.
           lakukan aktiviti mengikut tahan kemampuan masing-masing. Jangan sesekali memaksa diri
       melakukan aktiviti yang melebihi had keupayaan masing-masing.
e)      Persekitaran dan tempat aktiviti yang sesuai.
          pastikan persekitaran dan tempat yang selamat untuk diri sendiri dan orang lain terlebih dahulu.
f)       Kemudahan peralatan.
          pastikan anda mempunyai peralatan yang sesuai untuk melakukan sebarang aktiviti. Alatan
      termasuklah juga pakaian perlu sesuai udengan aktiviti yang akan dijalankan.

g)      Perlakuan yang betul. 
          jangan melakukan aktiviti dengan cara yang salah. Ini boleh membahayakan diri anda.

5.0 Kesimpulan


Di dalam Pendidikan Jasmani KSSR tahun ini murid akan diajar setiap pelajar akan diajar untuk membina kemahiran pergerakan asas dan kemahiran motor.Ia juga turut memperkenalkan konsep kecergasan  berdasarkan kesihatan contohnya melalui pergerakan aerobik selain itu ia juga dapat memupuk elemen keselamatan  ketika melakukan aktiviti pendidikan jasmani.Dalam pendidikan jasmani juga ia dapat membentuk tanggungjawab kendiri seperti tanggung jawab dalam kumpulan.Pendidikan Jasmani juga dapat melatih pelajar dalam bentuk interaksi sosial semasaa melakukan aktiviti fizikal. Pelajar juga akan di nilai sepanjang masa dan berterusan untuk mencapai tahap band yang ditetapkan oleh standard prestasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.


6.0  Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani

Mata Pelajaran                        : Pendidikan Jasmani
Kelas                                       : 2 Kreatif
Masa                                        : 9.00 – 9.30 pagi
Tajuk                                       : Galah Panjang
Standard Kandungan              : 2.10 Rekreasi dan Kesenggangan
Standard Pembelajaran           : 2.10.3 Menyenaraikan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor dalam permainan tradisional
                                                  5.2.3   Menghargai kemenangan dan kekalahan dalam permainan
                                                  5.4.3   Bekerjasama dalam kumpulan
EMK                                       : Kreatif dan inovatif
Nilai                                        : Kerjasama
BBM                                       : Wisel , skitel


Fasa
Aktiviti
Butiran Mengajar
Organisasi
Alatan / catatan
Langkah 1
5 minit
1.      Pemanasan badan
-          Rengangan dari kepala hingga kaki di iringi muzik yang sesuai./

-          Murid mengambil ruang selesa untuk melakukan aktiviti pemanasan badan.
-          Murid melakukan aktiviti pemanasan dengan diketua oleh ketua murid dan dibimbing oleh guru.
-          Murid melakukan aktiviti regangan dari kepala hingga ke kaki .
                 
                  X
X                X                X

X                X                X

X                X                X

X                 X               X

Perkembangan

1.      Permainan kecil
- Cuit lutut 
(berpasangan)
-          Guru tunjuk cara permaianan.
-          Murid mencari pasangan masing-masing.
-          Murid dikehendaki mencuit lutut pasangan masing-masing sehingga kena.
-          Murid akan mengelak apabila pasangan mereka ingin mencuit lutut.
-          Sekiranya lutut pasangan dicuit maka mereka akanbertukar posisi. 
X               X

                 X               X


 
X              X
 
                X               X
-          Wisel
-          skitel
Kemuncak
1.      Permaianan Tradisional
-          Galah panjang
-          Peraturan permaian
-          Cara permaianan

1.      Murid dibahagikan kepada dua kumpulan kecil.
2.      Guru menerangakan peraturan permaianan.
3.      Guru melukis garisan untuk permaian galah panjang.
4.      Guru terang cara permaianan
5.      Setiap  ahli kumpulan hendaklah maenjaga keselamatan diri masing-masing supaya tidak dicuit oleh pasukan lawan.
6.      Sekiranya salah seorang seorang terkena cuit maka satu pasukan dikira mati dan pasukan akan bertukar posisi .

galah_gelangang
-          Skitel
-          wisel
Penutup
1.Sejukan badan
  ( warming down )
-          rengangan dari kaki ke kepala dengan iringi muzik.
-          PBS
1.      Murid melakukan aktiviti rengangan dari kaki hingga ke kepala dengan di ketuai oleh guru.
2.      Murid akan melaksanakan PBS berkatan dengan pergerakan lokomoto dan pergerakan bukan lokomotor dalam permainan galah panjang.

-           


7.0 Sumber Rujukan


1.      Dokumen Standard Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR )Modul Teras Asas Pendidikan Jasmani Tahun Dua , Bahagian Pembangunan Kurikulum
2.      Dr.Wee  Eng Hoe , Pendidikasn Jasmani & Kesihatan , Universiti Terknologi Mara ,Falkulti Sains Sukan dan Rekreasi , Shah Alam , Selangor , Oktober 2001
3.      http: //ms.wikipedia.org/wiki/Gimnastik berirama
6.      Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 2 Sekolah Kebangsaan , Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 2011
7.      Open University Malaysia ( OUM ) , November 2011, HBPE 1103